logo
Accueil » À propos » FAQ (Foire aux Questions fréquemment posées) » Ik meen te hebben begrepen dat het mogelijk zou zijn vals te spelen met (...)

03/11/2007: Ik meen te hebben begrepen dat het mogelijk zou zijn vals te spelen met behulp van deze machines. Maar ik zie niet goed in waarom iemand dat zou doen ...


o  français    x  Nederlands   

Wij beweren niet dat er ‘vals’ is gespeeld, en wij beweren evenmin dat iemand dat heeft willen doen, want gezien de ondoorzichtigheid van het systeem kan men dergelijke zaken juist niet vaststellen. Maar... (voor het vervolg, klik op de vraag)

Wij beweren niet dat er ‘vals’ is gespeeld, en wij beweren evenmin dat iemand dat heeft willen doen, want gezien de ondoorzichtigheid van het systeem kan men dergelijke zaken juist niet vaststellen. Maar als burger-kiezers zijn wij allemaal verantwoordelijk voor het goede verloop van - en bijgevolg ook de controle over - de kiesverrichtingen. Het huidige systeem laat de mogelijkheid van vals spelen toe zonder risico op betrapping. Het is immers zo dat - op de technici van de fabrikanten van stemmachines na (en zelfs dat is niet zeker) - niemand in staat is te bewijzen dat ‘onregelmatigheden’ plaatsvonden, omdat er eenvoudigweg geen enkel duurzaam en door een gewone burger leesbaar spoor van de individueel uitgebrachte stem bewaard wordt. Deze situatie leidde tot sterke gevoelens van onbehagen tijdens de presidentsverkiezingen van 2000 en 2004 in de Verenigde Staten, tot op het punt dat dertien Staten nu reeds besloten hebben dat er voortaan een onuitwisbare, zonder hulpmiddelen leesbare én door de kiezer controleerbare stemopname voorhanden moet zijn.

Wie de sloten van een lokaal verwijdert, verhoogt het risico op diefstal. De sloten wegnemen is dus niet zo’n bijster goed idee, zelfs als je denkt dat niemand zal komen stelen. Als je de deuren lang genoeg openlaat, zal vroeg of laat een dief daarvan profiteren. De enige vraag die we niet kunnen beantwoorden is : wanneer ? Je kan deze situatie gerust vergelijken met de risico’s die een niet door de meest betroffen personen - de kiezers - te controleren stem met zich meebrengt.