logo
Accueil » À propos » Nos positions » Persbericht : HOORZITTING OVER TE TOEKOMST VAN HET ELEKTRONISCH STEMMEN IN (...)

02/06/2008: Persbericht : HOORZITTING OVER TE TOEKOMST VAN HET ELEKTRONISCH STEMMEN IN BELGIE IN HET FEDERAAL PARLEMENT


o  français    x  Nederlands   

Persbericht van de Vereniging VoorEVA - Voor een Ethiek van de Verkiezings Automatisering (Elektronisch Stemmen)

DINSDAG 3 JUNI 2008 10H15 : HOORZITTING OVER TE TOEKOMST VAN HET ELEKTRONISCH STEMMEN IN BELGIE IN HET FEDERAAL PARLEMENT (Gecombineerde zitting commissies binnenlandse zaken kamer en senaat) DINSDAG 3 JUNI 2008 10H15 zaal M van de Senaat.
aanwezigheid van Rop Gonggrijp, oprichter en voorzitter van de stichting "wijvertrouwenstemcomputersniet.nl", Amsterdam

Het parlementaire debat over de evaluatie van het (17 jaar oude) experiment van elektronisch stemmen in Belgie, dat al vele jaren geleden beloofd werd en door onze vereniging is geëist, is eindelijk begonnen op 21 mei jongstleden bij de Commissie voor de Binnenlandse Zaken van de Kamer toen de Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Dewael, zijn plannen bekendmaakte.

De tweede zitting zal aanstaande dinsdag 3 juni plaatsvinden om 10.15 uur in zaal M van de Senaat, in de gezamenlijke commissie voor de Binnenlandse Zaken van de Kamer en de Senaat. De parlementsleden zullen daar overgaan tot het horen van deskundigen. Onder andere onze vereniging zal gehoord worden, in persoon vertegenwoordigd door een van onze woordvoerders, Kommer Kleijn, evenals de Nederlandse specialist, Rop Gonggrijp, oprichter en voorzitter van de stichting "Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet" (www.WijVertrouwenStemcomputersNiet.nl).

Aangezien zich in Nederland minder dan een jaar geleden een vergelijkbare situatie voordeed als in België vandaag en het Nederlandse debat heel recentelijk geleid heeft tot een volledige stopzetting van elektronisch stemmen in Nederland, lijkt de aanwezigheid van de heer Gonggrijp extra interessant.

Het stopzetten van de elektronische stemming betekent des te meer, daar Nederland en België de enige van de 27 lidstaten van de Europese Unie waren die elektronisch stemmen oplegden aan een belangrijk deel van hun kiezers (enkel in Nederland gold dit voor een meerderheid van de kiezers).

België is nu dus nog maar het enige land in de Europese Unie dat dit systeem oplegt aan veel van haar kiezers. Dat is waarom deze discussie die nu in het parlement plaatsvindt zo belangrijk is, niet alleen voor België, maar ook voor haar imago in het buitenland.

In veel landen waar men geëxperimenteerd heeft met elektronisch stemmen heeft de meerderheid immers al beslist dat dit onverenigbaar is met de democratische eisen. Ierland, Groot-Brittannië, Californië, Florida, Canada en kortgeleden Nederland zijn ons al voorgegaan om vast te stellen dat de nadelen van elektronisch stemmen ten opzichte van traditionele systemen veel groter zijn dan de voordelen ervan.

De heren Gonggrijp en Kleijn zullen beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen voor en na de zitting in de Senaat (bij voorkeur ervoor tussen 8.30 uur en 9.30 uur). Indien u belangstelling heeft, gaarne contact opnemen met VoorEVA op het nummer 0485-691170. De heer Gonggrijp kan uw vragen beantwoorden in het Nederlands en het Engels, de heer Kleijn in het Nederlands, Frans en Engels. Hij kan eventueel ook de vragen voor de heer Gonggrijp vertalen. (Wij wijzen erop dat de heer Gonggrijp ook de oprichter is van het internetbedrijf "XS4ALL.NL", op dit moment de belangrijkste leverancier van internetdiensten in Nederland en daardoor is hij ook een bekend figuur in de mediawereld in Nederland.

RECENT ARTIKEL IN DE PERS

Professor Carlos De Backer van de universiteit van Antwerpen, een bekende naam in ICT, steekt van wal met een vibrant pleidooi tegen elektronisch stemmen :
http://www.knack.be/nieuws/technologie/-elektronisch-stemmen-moet-worden-afgeschaft-/site72-section27-article17722.html

ADDITIONELE GEGEVENS

VoorEVA (http://www.vooreva.be) is een burgervereniging die sinds 14 jaar militeert voor betrouwbare en door de burgers-kiezers controleerbare verkiezingen. Zij doet dit door studie en het verspreiden van informatie, het deelnemen aan conferenties en debatten, haar web site, rechtszaken en symbolische protestacties.

Leden van de vereniging zijn steeds beschikbaar voor meer informatie (zie gegevens lager)

BIJLAGEN

Kontakt

Kontakt personen :

  • Kommer Kleijn (fr/nl/en) : 02 511 62 76
  • David Glaude (fr/en) : 0479 98 25 87
  • Michel Staszewski (fr) : 02 660 44 98

Vereniging VoorEVA, http://www.vooreva.be/, email@vooreva.be

CITATEN

David Glaude, webmaster van de vereniging PourEVA (www.VoorEVA.be), over het universitaire onderzoek : "De Minister van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven voor een onderzoek dat zodoende partijdig is. Twee universiteiten stellen een systeem van elektronisch stemmen voor dat tijdens de verkiezing niet te controleren is voor de burgers. Deze universitaire mensen gaan zelfs zo ver dat ze het bestaan van onze vereniging en onze eisen negeren... ze zijn ofwel incompetent ofwel voorstander, waarbij ik de laatste mogelijkheid liever heb."

Michel Staszewski, leraar en actievoerder, over de debatten in het parlement en de senaat : "Het is een historisch moment voor onze vereniging, wij eisen al veertien jaar een fundamenteel debat om dit experiment, dat aan 44% van de bevolking wordt opgelegd, te evalueren."

Kommer Kleijn, woordvoerder van PourEVA/VoorEVA : "België verkeert een jaar later in bijna dezelfde situatie als Nederland. Nederland heeft afstand gedaan van elektronisch stemmen en hun plan voor een nieuw systeem leek heel veel op wat er nu voor België wordt bedacht. De Nederlanders hebben begrepen dat een computer in het stemhokje heel erg duur wordt als men het stemgeheim wil beschermen en elektromagnetische straling wil voorkomen van de computer, het scherm en de printer, die op afstand kunnen worden afgeluisterd en inbreuk kunnen maken op het stemgeheim van de kiezer."