logo
Accueil » Documents officiels » Belgische Senaat : Stemmingen

08/07/2008: Belgische Senaat : Stemmingen


o  français    x  Nederlands   

Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden

Dinsdag 8 juli 2008

vergadering om 10.15 uur - Zaal A

http://www.senaat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=21110&LANG=nl

2. De elektronische stemming ; nr. 4-765/1.-

Rapporteur : de heer Dirk Claes. -Voortzetting van de bespreking.- Stemmingen.

3. Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (van de heer Dirk Claes) ; nr. 4-828/1.-

Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.- Stemmingen.

4. Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (van de heer Philippe Mahoux c.s.) ; nr. 4-843/1.-

Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.- Stemmingen.