logo
Accueil » Hors de Belgique » Allemagne » Duits Grondwettelijk hof verklaart elektronisch stemmen zonder (...)

03/03/2009: Duits Grondwettelijk hof verklaart elektronisch stemmen zonder volkscontrole onconstitutioneel

Een grote stap voorwaards voor de verdedigers van door het volk gecontroleerde en eerlijke verkiezingen


o  français    x  Nederlands   

Direkt gevolg : De tot op heden in Duitsland toegepaste elektronische stemsystemen zijn met onmiddelijke ingang verboden en dus zal geen enkele kiezer binnenkort nog elektronisch stemmen in Duitsland.

Het hof beoordeelde de stemmachines van Nedap, gebruikt in 2005, onwettig. Ze oordeelde echter dat de uitslagen van die verkiezing, die op de nipper gewonnen werd door de christen-democraten van Angela Merkel, bewaard moesten blijven. Het hof verbiedt wel elk verder gebruik van deze, en ook andere oncontroleerbare stemmachines.

De details van de uitspraak zijn zeker bijzonder :

De basis van democratische verkiezingen is hun populair karakter. Daaruit volgt dat het geheel van de verkiezingshandelingen zich moeten afspelen onder de controle van het volk. De burgers moeten _zelf_ kunnen constateren dat zowel het stemgeheim gerespecteerd wordt als dat de uitkomst juist is. Dit was duidelijk niet het geval bij de elektronische stembusgang van 2005, waarbij het elektronisch stemmen in enkele steden een kleine twee miljoen (=<5%) duitse kiezers betrof.

Het hof verklaart ook zeer specifiek dat gedelegeerd vertrouwen niet acceptabel is. Het zijn de burgers, de kiezers zelf die de juistheid van de stembusgang moeten kunnen nagaan. De controle moeten overgeven aan specialisten, zoals technici of experts, is volgens het hof niet toelaatbaar.

De beslissing van het hof sluit het eventueel gebruik van elektronische stemsystemen in de toekomst niet volledig uit. Het stelt echter wel als voorwaarde dat de bovenstaande kriteria altijd gerespecteerd moeten worden.

Het is echter duidelijk dat het ontwerp en de verwezelijking van machines die dat zouden kunnen verwezelijken niet kan plaatshebben voor de eerstkomende nationale verkiezingen van 27 september 2009 (en dus ook niet voor de Europeese verkiezeingen van juni 2009). Dit volgens de inschatting van de voorzitter van de parlementaire verkiezingscomissie, Thomas Strobl.

Het elektronisch stemmen in Duitsland, terwijl het nog maar minder dan 5% van de kiezers betrof, is hiermee terug op nul gezet, en dat voor onbepaalde duur.

Extra info :

Persbericht van het Duits Grondwettelijk hof (Bundesverfassungsgericht) (in het Duits) :

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg09-019.html

Persbericht van het Duits Grondwettelijk hof in het Engels :

http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/press/bvg09-019en.html

De volledige tekst van de uitspraak (in het Duits) :

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/cs20090303_2bvc000307.html

Een gedetailleerde analyse van de uitspraak door onze Nederlandse collega’s (in het Nederlands) :

http://wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Nieuwsbrief_Nr._53_-_6_maart_2009