logo
Accueil » Documents officiels » Erkenning van de stemsoftware Smartmatic

17/06/2014: Erkenning van de stemsoftware Smartmatic


o  français    x  Nederlands   

De advies voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het bedrijf PwC heeft geschreven over de stemsoftware met een papieren ticket is nu beschikbaar.

Hun studie betreft "de toepassing(en) voor elektronische verkiezingen, geleverd door Smartmatic, die ingezet zullen worden in het kader van de verkiezingen van 25 mei 2014".

Het gehele bestand kan worden gedownload van de website van de FOD Binnenlandse Zaken op dit adres :

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections2014/FR/Electeurs/en_pratique/soft/advies_Smartmatic.pdf