logo
Accueil » Hors de Belgique » Pays-Bas » NEDERLAND : Stemmachines, een goed idee ?

NEDERLAND : Stemmachines, een goed idee ?


Democratie is een van de meest waardevolle verworvenheden van onze maatschappij ; de meeste van ons kunnen zich een leven zonder democratie niet eens voorstellen. Betrouwbare verkiezingen vormen het essentiële fundament van de democratie. Dit is allemaal zo vanzelfsprekend dat er eigenlijk nooit een discussie over is. Toch moeten we waakzaam blijven dat de integriteit van onze verkiezingen boven alle twijfel verheven is.

In de meeste plaatsen in Nederland wordt tegenwoordig met stemmachines gestemd. Dit heeft voordelen : de uitslag is sneller bekend, en het tellen vindt nauwkeuriger plaats omdat stemmachines geen vergissingen maken. Maar stemmachines hebben ook een significant nadeel : ze maken grootschalige manipulatie van de verkiezingsuitslag veel gemakkelijker.

meer door Niels Ferguson